Jacques Lacan:

The only thing of which one can be guilty of is having given ground relative to one’s desire.

“The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960″, p.321, Routledge

 • Voor hedendaagse Nederlandstalige publicaties over Lacaniaanse psychoanalyse klik op de volgende link: Kring Publicaties.

Activiteiten

Leesgroep: Sinds april 2019 is er een maandelijkse leesgroep actief waarin analytische teksten becommentarieerd en besproken worden. Heb je interesse? Neem dan contact op via: initiatiefamsterdam @yahoo.com

Cartel: Een Lacaniaans kartel is een leergroep meestal bestaande uit drie tot vijf personen die samenkomen. Deelnemers kiezen een specifiek thema of concept vanuit de Lacaniaanse theorie. Elk lid draagt bij vanuit zijn eigen perspectief en de ‘plus un’ faciliteert dit proces. Heb je interesse om te participeren in cartel of wil je meer informatie? Neem dan contact op via: initiatiefamsterdam @yahoo.com

Workshops: Initiatief Amsterdam organiseert regelmatig workshops. Hou de agenda in de gaten om op de hoogte te blijven.

Agenda

3 februari 2024: Workshop: de macht van het beeld en de blik in onze cultuur. Spreker: Rik Loose. Aanmelden: initiatiefamsterdam @yahoo.com

Deelnemers

 • Mariela Vitto (NLS Member, Kring voor Psychoanalyse & WAP Member)
 • Johan Schokker (NLS Member, Kring voor Psychoanalyse)
 • Mieke Reijnen (NLS Member, Kring voor Psychoanalyse)
 • Andres Guevara
 • Erica Salzberg
 • Florencia Rodriguez Moncalvo
 • Ana Maria Benito
 • Silvana Paz
 • Pascal Leuvenink
 • Michael Bijnens
 • Adriana Cortes
 • Ilanit Erijman
Initiatief Amsterdam

Initiatief Amsterdam (IA) werd in 2017 gesticht als groep die geassocieerd is met de New Lacanian School (NLS). De NLS is een van de zeven scholen die deel uitmaakt van de World Association of Psychoanalysis (WAP). Met drie andere Europese scholen (Frankrijk, Spanje en Italie) is het een lid van de “Eurofederation of Psychoanalysis” (EFP), een associatie die de ontwikkeling overziet van psychoanalyse in Europa en een aantal belendende landen. Het IA is onderdeel van een internationale gemeenschap waarin de scholen en diverse lokale groepen zich weiden aan de formatie van psychoanalytici binnen de orientatie van Jacques Lacan en aan wiens verdere ontwikkeling richting gegeven wordt door Jacques-Alain Miller.

IA weidt zich niet aan de formatie van analytici, maar beperkt zich voorlopig tot de transmissie van de Lacaniaans georienteerde analyse, vooral voor zover deze relevant is voor de hedendaagse kliniek. Er wordt daarnaast ook aandacht besteedt aan de toepassing van Lacaniaanse concepten en theorie op andere velden zoals kunst, cultuur, politiek en filosofie. Het IA organiseert verscheidene activiteiten in Amsterdam zoals lezingen, workshops, cartel en een leesgroep. Voor de mogelijkheid om in analyse te gaan neem contact op via: initiatiefamsterdam @yahoo.com

Jacques Lacan

Jacques Lacan was een Franse psychoanalyticus, 1901 – 1981. Lacan werd opgeleid als psychiater en In de jaren dertig werd hij psychoanalyticus. Na publicatie van zijn paper over het spiegelstadium (1949) begon hij aan het begin van de jaren vijftig in zijn seminaries aan een herlezing van Freud. Hij doopte dit project ‘Terugkeer naar Freud’. In die jaren raakte de psychoanalyse in de greep van een interpretatie van het werk van Freud die werd geleid door een aantal post-freudianen die vanwege de fascistische dreiging waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Lacan bestreed deze benadering fel, waarin hij een versimpeling van de freudiaanse theorie en een ondergraving van de psychoanalytische techniek, zoals Freud die had ontwikkeld. In zijn seminaries ontwikkelde hij een visie op de psychoanalyse, waarin de structuralistische opvatting van de taal het uitgangspunt vormt. De belangrijkste stelling hierbij luidt: ‘het onbewuste is gestructureerd als taal.’

Tijdschriften & Media

Werkgroep

De werkgroep Lacaniaanse Psychoanalyse was aanvankelijk vanaf juni 2012 tot 2017 gelieerd aan UFORCA (L’union pour la Formation en Clinique Analytique). Dalila Arpin en Mariela Vitto hebben het eerste pionierswerk verricht en uiteindelijk contact gezocht met Jacques Alain Miller, die het initiatief heeft geaccrediteerd. In november 2013 vond de eerste workshop plaats met analytici en gespreksleiders Anne Lysy, Lieve Billet en Rik Loose. Sindsdien worden er drie workshops per jaar georganiseerd in het Nederlands en het Spaans. De Spaanse workshops worden verzorgd door: Dalila Arpin, Nora Silvestri, Fabian Fajnwaks en Perla Drechsler. In 2017 zijn de activiteiten ingeschreven bij de New Lacanian school (NLS) als Initiatief Amsterdam. De NLS is in juli 2002 opgericht door Jacques-Alain Miller en maakt als organisatie deel uit van de World Association of Psychoanalysis (WAP).

Thema & workshops

Per jaar kiezen we een thema dat centraal staat tijdens de workshops. De workshops hebben een tweedelige structuur. Tijdens het eerste deel ligt de focus met name op de achterliggende theorie en in het tweede deel op de klinische aspecten, inclusief geanonimiseerde vignetten uit de analytische praktijk. Tijdens de workshops is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en reacties van de deelnemers. De dialoog staat voorop.